Leasing

Leasing čistiacej techniky ako podlahových umývacích automatov, tepovačov, vysávačov, jednokotúčových strojov, parných čističov, vysokotlakových čističov, zametačov. Umývanie podláh.sk spolupracuje s GRENKE - európskym lídrom leasingu výpočtovej a kancelárskej techniky. Vďaka tomu sú naše riešenia komplexné a prispôsobené práve tejto komodite.

V dnešnej dobe sú firmy pod veľkým tlakom - aby si zachovali konkurenčnú výhodu sú nútené neustále inovovať technológie. Pre uspokojenie tejto potreby využíva čoraz väčší počet firiem leasing na zaobstaranie najnovšej a najlepšej čistiacej techniky.

 

Aké výhody vám ponúka leasing? 

Pri priamom nákupe čistiacej techniky sa tieto zvyčajne odpisujú po dobu štyroch rokov. Leasing tento cyklus skracuje, vďaka čomu vám umožňuje neustále vlastniť najnovšiu čistiacu techniku. Tým, že umožňuje zavádzať nové systémy skôr, leasing dáva firmám väčšie možnosti reagovať na neustále sa meniace potreby trhu. To sa odráža v oveľa väčšej flexibilite, nielen v oblasti upratovacej a čistiacej techniky, ale, čo je ešte oveľa dôležitejšie, v oblasti financovania.

 

Okrem toho, pri leasingu neviažete v investícii vlastný kapitál. To je obzvlášť dôležité pre firmy, ktoré si potrebujú udržiavať vysokú úroveň likvidity. Ak ste v minulosti mali pocit, že ste nútení používať vybavenie dlhšie, než by ste chceli, pri leasingu už nie ste zväzovaní dlhým obdobím odpisovania.

 

Vďaka tomu vám môžeme poskytnúť tie najvýhodnejšie podmienky zaobstarania čistiacej techniky.
Podmienky pre leasing čistiacej techniky:

. od obstarávacej ceny 500,- EUR bez DPH

. možnosť operatívneho alebo finančného leasingu

. dĺžka leasingu od 15 do 60 mesiacov

. výhodné poistenie predmetu leasingu alebo možnosť vlastného poistenia

. do 5.000,- EUR bez predkladania účtovných výkazov

. posúdenie žiadosti do 30 minút

 

Ak máte záujem o naše služby, kontaktujte nás so žiadosťou o predloženie leasingovej ponuky od GRENKE.